Društvo multiple skleroze Zagrebačke županije

PRAVA

Prava na ortopedska i druga pomagala

Osobe s multiplom sklerozom mogu ostvariti pravo na ortopedska pomagala, popravak pomagala, rezervne dijelove i potrošni materijal za pomagala. Pomagalo propisuje liječnik specijalist ortoped ili fizijatar, a zahtjev se podnosi na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje u Vašoj blizini. Također, to je mjesto gdje možete detaljno saznati informacije i što Vam je sve potrebno kako bi ostvarili prava na ortopedska pomagala uz nalaz liječnika specijalista. Također, postoji mogućnost posudbe ortopedskih pomagala preko Hrvatskog Crvenog križa i Caritasa pa ukoliko su osobe s multiplom sklerozom u potrebi, mogu se i tamo obratiti.

Pravo na bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući

Sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući (NN 9/21) osigurana osoba s multiplom sklerozom može ostvariti pravo na bolničko liječenje  medicinskom  rehabilitacijom (bolnička medicinska rehabilitacija)  na  osnovi  bolesti, bolesnih  stanja  i  posljedica  ozljeda ako ostvaruje uvjete odobravanja prema Popisu  bolesti bolesnih  stanja  i  posljedica ozljeda za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije.

Osigurana osoba s multiplom sklerozom ostvaruje pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju ako kod bolesti multiple skleroze postoji još jedan od uvjeta – funkcionalno oštećenje određenog stupnja ili/i nemogućnost i neprimjerenost provođenja ambulantne rehabilitacije u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Početnu bolničku medicinsku rehabilitaciju osoba s multiplom sklerozom može ostvariti kod premještaja s odjela iz bolnice za liječenje akutnih bolesti u specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju. Prema Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući (NN 9/21) i Popisu  bolesti bolesnih  stanja  i  posljedica ozljeda za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije, održavajuću rehabilitaciju osoba s multiplom sklerozom može ostvariti samo s teškim ispadima sustava za kretanje.

Osigurana  osoba  može  iznimno  ostvariti  pravo  na  provođenje  fizikalne  terapije  u  kući  u  slučaju kada je potpuno nepokretna, odnosno teško pokretna zbog, između ostalih,  neuroloških bolesti kao što je multipla skleroza.

Odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije predlaže specijalist neurolog ili fizijatar na temelju medicinske dokumentacije, a prijedlog za provođenje fizikalne terapije u kući daje liječnik primarne zdravstvene zaštite na temelju mišljenja i nalaza liječnika specijalista neurologa ili fizijatra.

Turistička pristojba

Turističku pristojbu (temeljem Zakona o turističkoj pristojbi, ne plaćaju osobe s invaliditetom od 70% tjelesnog oštećenja i većim i jedan pratitelj, a što dokazuju odgovarajućim ispravama.

Znak pristupačnosti za osobe s invaliditetom

Znak pristupačnosti omogućava parkiranje vozila kojima se prevozi osoba s multiplom sklerozom na parkirališna mjesta koja su za tu svrhu posebno obilježena. Znak pristupačnosti je valjan u slučaju kada vozilom upravlja ili ako se osoba s multiplom sklerozom nalazi u vozilu s najmanje 60 posto oštećenja donjih ekstremiteta ili utvrđenih 80 ili više posto tjelesnog oštećenja. Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti se podnosi uredu državne uprave u županiji nadležnom za promet.

Povlastica HAK

Osobe s multiplom sklerozom koje imaju utvrđeno najmanje 50% tjelesnog oštećenja ostvaruju članarinu uz 50% popusta u Hrvatskom autoklubu (osim u modelu Optimum plus). Članovi koji koriste pravo na 50% popusta ne mogu imati dodatnog člana ili koristiti modele Obiteljskog članstva. Za ostvarivanje popusta nazovite Službu članstva na 0800 9987 ili posjetite najbliži autoklub. Za više informacija posjetite web stranicu https://www.hak.hr/clanstvo/ .

Pravo na povlašteno plaćanje RTV pristojbe

Pravo na povlašteno plaćanje RTV pristojbe ( popust 50% )

Na temelju odluke Nadzornog odbora HRT-a od siječnja 2022. godine u visini od 50% oslobađaju se:

  • Osobe oboljele od mišićne distrofije i srodnih neuromišićnih oboljenja
  • Osobe koje su preboljele cerebralnu ili dječju paralizu s oštećenjem organizma za kretanje preko 80%
  • Osobe s invaliditetom s dijagnozom oboljenja: paraplegija, tetraplegija multiple skleroza, amputacija donjih ekstremiteta, s oštećenjem organa za kretanja preko 80%
  • Gluhe osobe ( 100 % oštećenje sluha)

Za dokazivanje prava na povlastice od plaćanja mjesečne pristojbe potreban je novi obrazac liječničke svjedodžbe. Više nije potrebna ovjera udruge. Osoba oboljela od MS-a sa oštećenjem na donje ekstremitete preko 80% (ili netko u njeno ime) šalje ovaj obrazac HRT-u uz obvezan potpis i žig vašeg liječnika specijaliste koji vam upisuje dijagnozu i postotak invaliditeta. Da bi se ostvarilo navedeno pravo osoba oboljela od multiple skleroze NE TREBA BITI ČLANICA UDRUGE, PRAVO SE OSTVARUJE NA TEMELJU DIJAGNOZE.

Zahtjev za povlaštenu pristojbu šalje pretplatnik svakih 5 godina. Zahtjev se šalje na adresu: HRT ( Odjel RTV pristojbe), Prisavlje 3, 10 000 Zagreb

Skip to content